خرمای سارا برنا

خرمای سارا برنا
 • ARTIKELNUMMER : 5090010501
 • STRICHCODE : 6262058000195
 • GEWICHT : 200 GRAMM
 • VERPACKUNGSGRÖSSE : (LÄNGE) * (BREITE) * (HÖHE) ZENTIMETE
 • KARTONGRÖSSE : 28(LÄNGE) * 25(BREITE) * 17.5(HÖHE) ZENTIMETE
 • ANZAHL IN KARTON : 24 SCHACHTEL
 • ANZAHL AUF PALETTE : 104 KARTON
خرمای سارا برنا
 • ARTIKELNUMMER : 5590010509
 • STRICHCODE : 6262058001383
 • GEWICHT : 400 GRAMM
 • VERPACKUNGSGRÖSSE : (LÄNGE) * (BREITE) * (HÖHE) ZENTIMETE
 • KARTONGRÖSSE : 28(LÄNGE) * 25(BREITE) * 17.5(HÖHE) ZENTIMETE
 • ANZAHL IN KARTON : SCHACHTEL
 • ANZAHL AUF PALETTE : KARTON
خرمای سارا برنا
 • ARTIKELNUMMER : 5090010533
 • STRICHCODE : 6262058002717
 • GEWICHT : 240 GRAMM
 • VERPACKUNGSGRÖSSE : (LÄNGE) * (BREITE) * (HÖHE) ZENTIMETE
 • KARTONGRÖSSE : 37(LÄNGE) * 26.5(BREITE) * 17.5(HÖHE) ZENTIMETE
 • ANZAHL IN KARTON : 32 SCHACHTEL
 • ANZAHL AUF PALETTE : KARTON
خرمای سارا برنا
 • ARTIKELNUMMER : 5090010521
 • STRICHCODE : 6262058002182
 • GEWICHT : 120 GRAMM
 • VERPACKUNGSGRÖSSE : (LÄNGE) * (BREITE) * (HÖHE) ZENTIMETE
 • KARTONGRÖSSE : 37(LÄNGE) * 26.5(BREITE) * 17.5(HÖHE) ZENTIMETE
 • ANZAHL IN KARTON : 48 SCHACHTEL
 • ANZAHL AUF PALETTE : KARTON
Menü