خرمای زاهدی

“پرآوازه ترین خرمای خشک”

رنگ طلایی درخشان، پوست براق و زیبا، طعم خوش و شیرینی ملایم همراه با طعمی گس مشخصه هائی است که غالب مصرف کنندگان خرمای خشک آن را با آنها می شناسند. این نوع خرما در اغلب کشورهای خرما خیز کشت می شود در بین تمام خرما دوستان دنیا شناخته شده و معروف می باشد. مخصوصا” ذائقه هایی که شیرینی زیاد را نمی پسندند از طرفداران این خرما هستند. بهترین نوع خرمای زاهدی در جنوب استان فارس و شرق بوشهر برداشت می شود. مردمان این نواحی این خرما را “قصب” می نامند. خرمای مرغوب قصب معمولا” بین 5/2 الی 5/3 سانتیمتر طول داشته و قطر آن در حدود 2 سانتی متر می باشد. خرمای زاهدی درجه 1 باید از ظاهری کاملا” سالم و استوانه ای و بافتی نرم داشته باشد و پوست آن نیز شکسته نباشد. خرمای قصب ایران کاملا” گوشتی بوده و دارای رطوبت حدود 14% می باشد. بنابراین جزء ارقام مرغوب خرما طبقه بندی می شود. خرمای زاهدی توسط این شرکت پس از شستشو و درجه بندی در پروسه ای کاملا” بهداشتی در بسته بندی های مختلف عرضه می شود.

null

خرمای زاهدی

فهرست