45
13
44
slide new1
Untitled-1 (2)
back-8
back-5

“سهیل”
خرمای پیارم که مرغوب ترین و با ارزش ترین رقم خرمای پرورش یافته در ایران می باشد، در مناطق گرم سیر و مرطوب جنوبی، بعلت گرمای زیاد به رنگ قهوه ای روشن درآمده و در حدود 30% سطح آن پوست خرما از گوشت ان جدا می شود. این گونه علی رغم آنکه تمام خواص و طعم خرمای پیارم را دارا می باشد، اما از قیمت بسیار مناسب تری برخوردار است و مزیت بزرگ آن بافت فشرده و قابل جویدن و طعم لذیذ آن می باشد. این نوع خرما در این شرکت تحت نام تجاری «سهیل» بسته بندی و عرضه می شود.

....!