بوستان

بوستان

برچسب ها :

رطب مضافتی محصول باغات منطقه جیرفت و کهنوج است که اندازه درشت و متوسط و رطوبت کنترل    دارد شده

رنگ میوه: مشکی

اندازه میوه:35  تا 45 میلیمتر

میزان رطوبت : 16% تا 18 %

تعداد در پوند: 44 الی 42 عدد

بهترین دمای نگهداری: 0 تا 5 درجه سانتیگراد بصورت ثابت

مدت نگهداری: در صورتی که هیچ گونه تغییری در دمای نگهداری این خرما ایجاد نشود به مدت هجده ماه به خوبی قابل نگهداری می باشد، اما بروز شوک حرارتی در زمان ماندگاری این خرما موثر بوده و ماندگاری آن را کاهش می دهد.

بسته بندی: این شرکت رطب مضافتی بوستان را در بسته بندی های 200 الی 600 گرمی تولید و عرضه می نماید.

مشخصات بسته بندی